• ਵਾਰੰਟੀ

ਵਾਰੰਟੀ

ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ

ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, SolarIrrigations ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ (ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SolarIrrigations RMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ

SolarIrrigations RMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ

RMA (ਵਾਪਸੀ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰ)

To start a return, you can contact us at support@SolarIrrigations.com. If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

ਐਕਸਚੇਂਜ

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ।

ਰਿਫੰਡ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ।ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਪਰਿਣਾਮੀ, ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।